Επιλέξτε σωστά το στρώμα σας

Η αγορά ενός στρώµατος πρέπει να αντιµετωπίζεται σανµια επένδυση στην υγεία σου.Η πλειονότητα των καταναλωτών φαίνεται να µην γνωρίζειή να υποτιµά τη σηµασία ενός καλού στρώµατος,θεωρώντας το στρές και τα προβλήµατα υπεύθυνα για τηνυγεία µας και την κακή ποιότητα του…

Φροντίδα και συντήρηση στρωμάτων

Σημαντικές συμβουλές για την φροντίδα και συντήρηση του στρώματός σας • Για την καλύτερη υποστήριξη του στρώµατος τοποθετήστετο σε ανατοµικό πλαίσιο ή σε τάβλες που απέχουν µεταξύτους 2-3 εκατοστά.• ΜΗΝ διπλώνετε το στρώµα.• Αλλάζετε πλευρά στο στρώµα σας κατα προτίµηση…
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ